miércoles, 2 de abril de 2014

A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA CONVOCA 680 PRAZAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LiNGUAS EXTRANXEIRAS

Destinatarios: 

Alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 
réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de: 
- 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 
- 1º e 2º Bacharelato. 

Requisitos: 

- Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a subvención. 
- Nota mínima na área ou materia de lingua inglesa de Ben ou 6, curso 2012-2013. 
- Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2012/2013. 
- Ter DNI (excepto menores de 14 anos), ou NIE en vigor, segundo corresponda. 

Prazo aberto do 28 de marzo ata o 28 de abril (ambos incluídos) 


Os interesados poderán realizar a súa solicitude a través da dirección web http://www.edu.xunta.es/axudasle


No hay comentarios:

Publicar un comentario